Curry

30,00 zł

dodatek (obowiązkowe)

6,00 zł

7,00 zł

Mięso / Meat lunch (obowiązkowe)

6,00 zł

Więcej dodatków

1